hits

mars 2013

Nok en tigge-sommer i Oslo?

I fjor sommer kom en hel rekke utenlandske mennesker til Oslo for å tigge. Hvor mange det var, har ingen oversikt over. Det verserer tall fra noen hundre til flere tusen.  Det er heller ingen oversikt over hvor mange som var her for å tigge, om noen var her for å søke arbeid eller om noen var eller hadde vært involvert i kriminalitet.

Innbyggerne og politikerne i Oslo var ikke forberedt på  omfanget av tiggere som kom. Deler av byen ble preget av forsøpling, parker og andre offentlige rom ble bebodd uten at det var tilgjengelig vann- og sanitærforhold.
Mange i byen opplevde at sine nærmiljøer ble tatt fra dem.

Tiggerne oppholdt seg ikke bare i bykjernen, men virksomheten var over hele byen, og noen bosatte seg til og med ved Sognsvann, Årvoll og i andre friområder. Situasjonen kom overraskende på mange av oss. Det førte til at politikerne ikke hadde nok eller gode nok tiltak, at debatten tok av, noen avfyrte raketter mot leiren på Årvoll, og det var en tilspissing av retorikken.

Jeg mener at vi må se alle mennesker som individer og at ingen fortjener å bli omtalt nedsettende. Men det at mange tiggerne er romfolk gjorde at det var mye generalisering og stigmatisering i debatten. Likevel er det forståelig at folk blir frustrert når ingen politikere tar ansvar.

I år har vi denne muligheten. Vi vet at vi antakelig vil oppleve en sommersesong hvor det kommer flere til byen vår for å tigge.  Det er viktig å ha oversikt over hvor mange som er her, og det er viktig å kunne regulere tiggingen.  Derfor har Libe Rieber-Mohn og jeg foreslått to ting for bystyret:

1)      At kommunen skal innføre meldeplikt for alle typer pengeinnsamling m.m.

2)      At politiet skal kunne begrense sted og tid for tigging

Våre forslag er noe som kunne blitt gjennomført denne sommeren og kanskje skapt en roligere og mer oversiktelig situasjon for  både innbyggerne i Oslo og tiggerne.

Nå har Høyres byrådsleder i Oslo gått mot begge disse forslagene. Høyre har tidligere sagt at de ønsker å gjøre tigging til valgkampsak.

Ved å gå mot alle tiltak som i dag er tilgjengelig er det lett å mistenke Høyre for at de egentlig ikke ønsker å gjøre noe med tiggesituasjonen. Vi kan gjerne diskutere om et generelt forbud er veien å gå. Når Høyre unnlater å gjøre noe nå  vil de sikkert få debatten om tiggeforbud opp i valgkampen, men samtidig sørger de for en reprise av fjorårets tigge-sommer i Oslo.