hits

april 2013

Ville du spist plast?

 

Svaret på dette er høyst sannsynlig nei.  Likevel kastes det så mye plast at det ender i fisk og skalldyr,som igjen potensielt fører til at vi mennesker får i oss miljøgifter fra maten vi spiser.

Denne helga gjennomføres strandryddedagen.  Poenget er å få folk til å bidra med å rydde på strender og langs kysten, men også å øke kunnskapet om denne typen forsøpling og konsekvensene av den.

Marin forsøpling er et globalt miljøproblem som vi ser utslaget av også her i Norge. Hver dag ender uendelig mange ting opp i havet verden over, enten ved at de kastes direkte i havet eller blir ført dit ved regnskyll og overvann. Tingene hører ikke hjemme i havet, og er en trussel mot økosystemene der, mot dyr, fugler og fisk, en fare for oss som bruker strendene og er en kilde til miljøgifter.

Både norske og internasjonale ryddeaksjoner viser at det er store mengder plast som flyter rundt i havet. I naturen kan det ta mange hundre år før plast brytes ned, og når plast oppløser seg til mikrobiter får fugler og fisk dette i seg. For fisk og skalldyr kan mikroplasten gå inn i selve organismen, som igjen betyr at vi mennesker kan få det i oss når vi spiser mat fra havet. Plast på middagsbordet? Hmmm? Ikke så fristende kanskje.

 

Og denne helga gjennomføres altså strandryddedagen . I Oslo er Bygdøynes samlingspunktet kl. 11. Ellers i landet er det også aktiviteter.

Ta med deg plasthansker og søppelsekk - her skal det ryddes !

 

 

 

For jeg håper også at denne kampanjen kan fungere som en påminnelse til oss og alle andre om at søppelet ?ikke bare forsvinner?.

 

 

 

 

 

Skal 16-åringer få stemme?

 

I dag vedtar Oslo bystyret at 16-åringer skal få stemme ved kommunevalget 2015 i Oslo. Jeg er for dette fordi jeg mener det er nødvendig å få opp valgdeltakelsen generelt og for ungdom spesielt. Jeg tror også at gode vaner er vonde å vende, og at jo tidligere du blir vant til å stemme jo mer sannsynlig er det at stemmeretten brukes livet ut.  Ved forrige kommunevalg var det et forsøk i 20 norske kommuner, og dette hadde en del interessante resultater

En foreløpig evaluering viser at 16/17-åringene bruker stemmeretten i omtrent samme omfang som befolkningen for øvrig, men at de i større grad enn andre yngre velgere bruker stemmeretten. Denne evalueringen viser også at de kommunene som har vært med i forsøket ikke er store nok til å ha store nok grupper med 16/17-åringer og ?vanlige? førstegangsvelgere til å kunne sammenligne de to gruppene. Dette mener jeg er et godt argument for at Oslo bør ha forsøk med stemmerett for 16-åringer ? da får vi nok mennesker med til at funnene kan være generaliserbare.

Det er mange gode og mindre gode argumenter mot stemmerett for 16-åringer og den siste tida har jeg vært i noen debatter om dette ? noen mener at 16-åringer ikke skal få stemme fordi man ikke kan få være med og bestemme skjenkepolitikk før man selv har lov til å drikke, noen mener man ikke skal få bestemme trafikkregler før man kan kjøre bil, noen mener 16-åringer er umodne, noen har sagt dette kun vil føre til krav om mer Paradise Hotel (selv om ingen vil si dette på trykk noe sted?), og noen mener ?AUFere og Unge Høyre-medlemmene er kanskje modne, men de vanlige ungdommene er noe helt annet? (dette har heller ingen villet si annet enn på tomannshånd.

Til alt dette er det én ting å si: vi har ulike grenser for ulike ting her i Norge, skal man ikke kunne bestemme trafikkregler uten å ha lappen, skjenkepolitikk uten å drikke eller være moden uten å være med i et politisk parti er det ganske mange man skulle fratatt stemmeretten. Det er selvsagt helt latterlig.

Og vi har ulike aldersgrenser for ulike ting i Norge, man er strafferettslig ansvarlig fra man er 15, kan lovlig få barn fra man er 16. 16åringer kan ta lappen på moped (og traktor), betale skatt (og dermed finansisere offentlige tilbud) og gå på småviltjakt. Det er altså mange ting 16-åringer kan og som ikke beskriver dem som ?mindre modne?.

Jeg mener den lave valgdeltakelsen er en stor demokratisk utfordring. Hvis stemmerett for 16-åringer kan få flere til å stemme mener jeg det er noe som bør prøves ut.