hits

mai 2013

Lokale begrensninger for tigging i Oslo

 

I dag har Arbeiderpartiet i Oslo bystyre lagt frem konkrete forslag til hvordan vi kan begrense tigging i Oslo. Vi ønsker å vise hvordan vi kan bruke de verktøyene som regjeringen har åpnet for ? nemlig meldeplikt og mulighet for å begrense tigging i visse områder og til visse tider.

Vi foreslår at det ikke skal være lov å tigge innenfor Ring 2, på kollektivtransport, ved kjøpesentre og ved privatboliger. Forslaget er lagt frem med bakgrunn i at det er på disse stedene det i størst grad er rapportert om ordensproblemer og kriminell aktivitet i forbindelse med tigging. Vi foreslår også at disse begrensingene skal gjelde fra 1. mai til 1. oktober da det er i den varmere årstiden at Oslo har hatt størst utfordringer med større grupper med tiggere.

Arbeiderpartiet er med disse forslagene det eneste partiet som kommer med konkrete og gjennomførbare forslag til tiltak i Oslo bystyre. De andre partiene ønsker enten et totalforbud, som ikke er mulig å innføre i sommer, eller de ønsker ingen begrensinger for tigging.

Jeg mener fortsatt at problemet med tigging ikke primært løses i Norge, men gjennom utvikling i hjemlandet. Regjeringen har bevilget store summer til tiltak for å løfte romfolk ut av fattigdom i Romania. Gjennom våre forslag ønsker vi å sende et signal om at løsningen på fattigdom ikke finnes på gata i Oslo men gjennom arbeid og utdanning.