hits

juli 2013

Hvis Høyre er for at pappaene tar permisjon - hvorfor fjerne fedrekvoten?

At fedres rett og mulighet til permisjon er blitt valgkamptema er bra. Debatten tilsløres imidlertid av én ting, nemlig at Høyre tilsynelatende ønsker at pappaer skal ta permisjon.

Fra fedrekvoten ble innført i 1993 har den vært en ubetinget suksess. Hvertfall for de av oss som ønsker at pappaer skal få mer tid med barna sine, få lov til å ha hovedansvar for dem allerede når de er små, for de som vil ha jevnere arbeidsfordeling i familien, likere muligheter for kvinner i arbeidslivet. Kort sagt, for alle som mener det er bra med et mer likestilt samfunn.

Forskningsrapport etter forskningsrapport beviser suksessen. Tall fra SSB og NAV beviser suksessen. Den støttes av de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, av likestillings- og diskrimineringsombudet, og ganske sikkert av generasjoner med fedre som nå har fått mulighet til å være sammen med sine barn.

Det er lov å mene at pappapermen og fedrekvoten skal fjernes. Det finnes fortsatt noen som mener at barn har det best med mor, at menn stort sett har for viktige jobber til å være borte fra arbeidslivet. Det finnes krefter som ikke ønsker likestilling, eller krefter som mener at det er noen oppgaver som er mer naturlig for kvinner å ha.  Så langt har (heldigvis) ikke Erna Solberg argumentert i disse baner.

Høyre og Erna later som de mener det er bra med fedre som deltar, med likestilling og med pappaer som får mer tid med sine barn. Spørsmålet er bare: hvis man ønsker at fedre skal være disse ukene, eller mer,  hjemme ? hvorfor fjerne fedrekvoten da?